Тарҷима ба забонҳои зер дастрас аст:
роста راسته I
сифат
нигаред ба рост I 1
роста راسته II
исм
зистшиносӣ панҷумин рутбаи расмӣ дар орояшиносии мавҷудоти зинда, болотар аз тира ва пойинтар аз рада
аэростат
юнонӣ | ин вожа дар забони форсӣ вуҷуд надорад
исм
дастгоҳи парвоз, ки бо қувваи болокаши гази дар ҷилди он ҷокардашуда баланд мешавад: аэростати идоранашаванда (дирижабл), аэростати идорашаванда (мас., аэростати арғамчинбанд, балони ҳавоӣ, кураи ҳавоӣ)
баророста برآراسته
сифат
нигаред ба ороста 1; ороишдида
бароростан برآراستن
феъл
 1. нигаред ба оростан 1
 2. тайёр кардан, ба тартиб овардан, таҷҳиз кардан
  • Наёяд туро пӯзиш акнун ба кор,

   Бипардоз ҷою баророй кор.

   Абулқосим Фирдавсӣ
ороста آراسته
сифат
 1. сифати феълии замони гузаштаи оростан 1
 2. ором, осуда; басомон, батартиб; ободон, маъмур
  • Гарат мамлакат бояд ороста, мадеҳ кори мӯъзам ба навхоста.

   Саъдӣ
  ороста гаштан آراسته گشتن
  феъл
  ба тартиб омадан; обод шудан
  ороста шудани саф آراسته شدن صف
  исм
  саф кашидани лашкар
 3. озода; покиза
  • Зани хубу хушрӯю ороста,

   Чӣ монад ба нодони навхоста?

   Саъдӣ
 4. омода, тайёр
  • Сӯҳроб ӯро гуфт: Бирав ва Хушнавозро бигӯй, ки инчунин захми тирро ороста бош.

   Таърихи Табарӣ бештар
  • Гар толиби молу ганҷи афзунӣ,

   Ороста бош ранҷи афзунро.

   Адиб Собир
  ороста кардан آراسته کردن
  феъл
  ороста, барпо кардан, ташкил намудан
  дил ороста доштан دل آراسته داشتن
  феъл
  дил шод кардан, дилро хурсанд намудан
оростагӣ آراستگی
исм
ороиш; зебу зинат
оростан آراستن
феъл
 1. зинат додан, зебу зинат додан, музайян кардан, оро додан
  • Боди сабо даромад,фирдавс гашт саҳро,

   Орост бӯстонро найсо ба фарши дебо.

   Кисоӣ бештар
  • Абӯабдулло бифармуд, то шаҳрро биёростанд.

   Таърихи Наршахӣ
  • Бисёр машав ғарра бад-ин ҳусни диловез,

   К-ин ҳусни диловези ту аз ишқ ман орост.

   Салмони Саваҷӣ
 2. барпо кардан, сохтан; хушнамо сохтан; ба вуҷуд овардан
  • Базме подшоҳона биоростанд.

   Авфӣ бештар
  • Чист бингар, з-осиё мар-осиёбонро ғал(л)а?

   Гар набоистиш ғалла, осиё н-оростӣ.

   Носири Хусрав
  • Таҳайюр гаҳ зи чашмакҳои ашкам анҷум орояд,

   Сазад гар гардиши рангам кунад таъмири гардуне.

   Шоҳин
 3. обод кардан, маъмур кардан
  • Масъуди насир ... афзали подшоҳони вақт аст ба аслу насаб... шуҷоату саховат ва пиростани мулку оростани вилоят.

   Низомии Арӯзӣ
 4. дуруст кардан; соз кардан
  • Зананда дигаргун биёрост руд,

   Баровард ногаҳ дигар суруд.

   Абулқосим Фирдавсӣ бештар
  • Макун пешаи худ ба ҷуз ростӣ,

   Агар ростӣ корат оростӣ!

   Ҳотифӣ
 5. омода шудан; муҳайё кардан, ҳозир кардан
  • Ҳама ганҷ пеши ту оростаст,

   Агар тоҷ, агар тахт, агар хостааст.

   Абулқосим Фирдавсӣ бештар
  • Рӯзи дуйӯм зи ҷой Қомат хост,

   Хештанро барои ҷанг орост.

   Мушфиқӣ
  • Ҷавоби нома биёростам, ки бинвисам:

   Аз он чӣ гӯш зи ҷонон шунид, дида надид.

   Шоҳин
 6. киноя аз навиштан, таълиф намудан, гуфтан
  • Кунун, эй сухангӯи бедормағз,

   Яке достоне биёрой нағз.

   Абулқосим Фирдавсӣ бештар
  • Ҷавоби ҳарфи ёр оростан хост,

   Хароше дошт ҳар ҳарфе, ки орост.

   Хусрави Деҳлавӣ
  • Пешиниён хирадномаҳо оростаанд, ки пасинон гӯш кунанд.

   Нигори дониш
пероста پیراسته пироста
сифат
 1. сифати феълии замони гузаштаи перостан 1
 2. озода, зебо
  • Агарчи Ҷарир аст пероста,

   Аз ин анҷуман мар-туро хоста.

   Абулқосим Фирдавсӣ
перостагӣ پیراستگی пиростагӣ
сифат
 1. шакли дигари сифати феълии замони гузаштаи пероста 1
 2. оростагӣ, мураттабӣ, зебоӣ
  • Перостагии нуҳ чаманро,

   Дар гул бигирифтаам суханро.

   Файзӣ

Феҳристи ихтисорот

ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
зарб. зарбулмасал
мақ. мақол
мас. масалан
маҷ. маҷозан
муқ. муқоиса шавад бо...
ниг. нигаред ба...
нум. нумератив
пасв. пасванд
пешв. пешванд
ҷ. ҷамъи...
ш. шаҳри...
vozhaju, vajaju, vojaju, vazhehju, vajehju, вожачу, вожаджу, важачу, важаджу, Фарҳанги форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Вожаҳои мусавваби Фарҳангистони забону адаби форсӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит определения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Вожаҳои мусавваби Фарҳангистони забону адаби форсӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии роста, маънии вожаи роста, маънии калимаи роста, маънии ибораи роста, маънои роста, маънои вожаи роста, маънои калимаи роста, маънои ибораи роста, таърифи роста, таърифи вожаи роста, таърифи калимаи роста, таърифи ибораи роста, значение роста, значение слова роста, значение фразы роста, значение выражения роста, определение роста, определение слова роста, определение фразы роста, определение выражения роста