мақула مقوله
арабӣ
исм
 1. гуфтор, гап, сухан
  • Қайсар мақулаи тоҷирро бо он чи дар тӯмор сабт буд, ёфт.

   Равзату-с-сафо бештар
  • Ин қисса биёву мухтасар кун,

   Ҳарфе зи мақулаи дигар кун?

   Шоҳин
 2. маҷ. навъ, хел, ҷинс, қисм
  • Шоҳ ҳар чанд аз ин мақула чизҳо гуфт, шоҳзода асло мултафит нашуд ва ҷавоб нагуфт.

   Ҷомеъу-т-тамсил бештар
  • Ва панҷ нағма дар панҷ гоҳ аз панҷ мақула месароям.

   Савдо
 3. фалсафӣ мафҳуми аввалия ва мабноии фикр
 4. забоншиносӣ табақа ё дастгоҳе аз воҳидҳои дастурӣ ё вожагонӣ, ки битавон онро дар яке аз сутӯҳи сохтимони забон бозшинохт; категория

Феҳристи ихтисорот

ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
зарб. зарбулмасал
мақ. мақол
мас. масалан
маҷ. маҷозан
муқ. муқоиса шавад бо...
ниг. нигаред ба...
нум. нумератив
пасв. пасванд
пешв. пешванд
ҷ. ҷамъи...
ш. шаҳри...
vozhaju, vajaju, vojaju, vazhehju, vajehju, вожачу, вожаджу, важачу, важаджу, Фарҳанги форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Вожаҳои мусавваби Фарҳангистони забону адаби форсӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит определения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Вожаҳои мусавваби Фарҳангистони забону адаби форсӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии мақула, маънии вожаи мақула, маънии калимаи мақула, маънии ибораи мақула, маънои мақула, маънои вожаи мақула, маънои калимаи мақула, маънои ибораи мақула, таърифи мақула, таърифи вожаи мақула, таърифи калимаи мақула, таърифи ибораи мақула, значение мақула, значение слова мақула, значение фразы мақула, значение выражения мақула, определение мақула, определение слова мақула, определение фразы мақула, определение выражения мақула