Тарҷима ба забонҳои зер дастрас аст:
мутахассис متخصص
сифат
ихтисос пайдокардаи ягон соҳа (кор); ҳунари ягон соҳаро азхудкарда, устои ягон соҳа; соҳибтахассус
мутахассисӣ متخصصی
исм
мутахассис будан; соҳибихтисосӣ
мутахассиси забон متخصص زبان
сифат
забоншинос
мутахассиси кишоварзӣ متخصص کشاورزی
ихтисосманди соҳаи кишоварзӣ
мутахассиси наҳв متخصص نحو
исм
забоншиносӣ касе, ки дар илми наҳв тахассус дорад; наҳвӣ
сармутахассис سرمتخصص
исм
мутахассиси асосӣ

Феҳристи ихтисорот

ва ғ. ва ғайра
ва м. ин ва монанди ин (инҳо)
зарб. зарбулмасал
мақ. мақол
мас. масалан
маҷ. маҷозан
муқ. муқоиса шавад бо...
ниг. нигаред ба...
нум. нумератив
пасв. пасванд
пешв. пешванд
ҷ. ҷамъи...
ш. шаҳри...
Фарҳанги форсии тоҷикӣ Вожаҷӯ. Таърифҳо аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Вожаҳои мусавваби Фарҳангистони забону адаби форсӣ» ва дигар фарҳангу вожаномаҳои тоҷикӣ ва форсиро дар бар дорад. Ҳар вожае ба ду хатт – тоҷикӣ ва форсӣ навишта шудааст. Толковый словарь таджикского персидского языка Вожаджу. Содержит определения из «Фарҳанги забони тоҷикӣ», «Вожаҳои мусавваби Фарҳангистони забону адаби форсӣ» и других таджикских и персидских словарей. Каждое слово имеет два написания - на таджикском и на фарси. маънии Мутахассис, маънии вожаи Мутахассис, маънии калимаи Мутахассис, маънии ибораи Мутахассис, маънои Мутахассис, маънои вожаи Мутахассис, маънои калимаи Мутахассис, маънои ибораи Мутахассис, таърифи Мутахассис, таърифи вожаи Мутахассис, таърифи калимаи Мутахассис, таърифи ибораи Мутахассис, значение Мутахассис, значение слова Мутахассис, значение фразы Мутахассис, значение выражения Мутахассис, определение Мутахассис, определение слова Мутахассис, определение фразы Мутахассис, определение выражения Мутахассис